网站首页->文学
top

白居易《琵琶行》拼音版原文及翻译注释

 • 文学
 • 2022-07-04
 • 点击次数:45


 • xíng

 • 
  [
  táng
   
  ]
  bái


 • cáo
  cáo
  qiè
  qiè
  cuò

  tán
   

  zhū
  xiǎo
  zhū
  luò

  pán
   


 • zhōng
  shōu

  dàng
  xīn
  huà
   

  xián

  shēng

  liè

   


 • jiān
  dàn

  wén


   

  juān

  xuè
  yuán
  āi
  míng
   

 • bié
  yǒu
  yōu
  chóu
  àn
  hèn
  shēng
   

  shí

  shēng
  shèng
  yǒu
  shēng
   


 • cóng

  nián


  jīng
   
  zhé


  bìng
  xún
  yáng
  chéng
   


 • lái
  jiāng
  kǒu
  shǒu
  kōng
  chuán
   
  rào
  chuán
  yuè
  míng
  jiāng
  shuǐ
  hán
   

 • chén
  yín
  fàng

  chā
  xián
  zhōng
   
  zhěng
  dùn

  cháng

  liǎn
  róng
   

 • jiàn
  guān
  yīng

  huā

  huá
   
  yōu

  quán
  liú
  bīng
  xià
  nán
   

 • shí
  sān
  xué  chéng
   
  míng
  shǔ
  jiào
  fáng   

 • diàn
  tóu
  yín


  jié
  suì
   
  xuè

  luó
  qún
  fān
  jiǔ

   

 • dōng
  chuán

  西
  fǎng
  qiǎo

  yán
   
  wéi
  jiàn
  jiāng
  xīn
  qiū
  yuè
  bái
   

 • mén
  qián
  lěng
  luò
  ān


   
  lǎo

  jià
  zuò
  shāng
  rén

    • shān


  cūn

   
  ōu

  zhāo
  zhā
  nán
  wéi
  tīng
   

 • zhǔ
  rén
  xià


  zài
  chuán
   

  jiǔ

  yǐn

  guǎn
  xián
   


 • wén
  shuǐ
  shàng


  shēng
   
  zhǔ
  rén
  wàng
  guī   


 • shēn

  mèng
  shào
  nián
  shì
   
  mèng

  zhuāng
  lèi
  hóng
  lán
  gān
   


 • yán
  běn
  shì
  jīng
  chéng

   
  jiā
  zài


  líng
  xià
  zhù
   

 • xián
  xián
  yǎn

  shēng
  shēng

   


  píng
  shēng


  zhì
   


 • zǒu
  cóng
  jūn
  ā


   


  zhāo
  lái
  yán


   

 • zhù
  jìn
  pén
  jiāng


  shī
  湿
   
  huáng


  zhú
  rào
  zhái
  shēng
   


 • méi
  xìn
  shǒu


  tán
   
  shuō
  jìn
  xīn
  zhōng

  xiàn
  shì
   


 • wén  tàn

   
  yòu
  wén


  chóng


   

 • chūn
  jiāng
  huā
  zhāo
  qiū
  yuè

   
  wǎng
  wǎng

  jiǔ
  huán

  qīng
   

 • jīn

  wén
  jūn   

  tīng
  xiān
  yuè
  ěr
  zàn
  míng
   

 • gǎn


  yán
  liáng
  jiǔ

   
  què
  zuò

  xián
  xián
  zhuǎn

   

 • xún
  shēng
  àn
  wèn
  tán
  zhě
  shuí
   


  shēng
  tíng


  chí
   

 • bīng
  quán
  lěng

  xián
  níng
  jué
   
  níng
  jué

  tōng
  shēng
  zàn
  xiē
   

 • qiān

  wàn
  huàn
  shǐ
  chū
  lái
   
  yóu
  bào


  bàn
  zhē
  miàn
   


 • chuán
  xiāng
  jìn
  yāo
  xiāng
  jiàn
   
  tiān
  jiǔ
  huí
  dēng
  chóng
  kāi
  yàn
   

 • tóng
  shì
  tiān

  lún
  luò
  rén
   
  xiāng
  féng


  céng
  xiāng
  shí
   


 • líng
  nián
  shào
  zhēng
  chán
  tóu
   


  hóng
  xiāo

  zhī
  shù
   

 • zhuàn
  zhóu

  xián
  sān
  liǎng
  shēng
   
  wèi
  chéng

  diào
  xiān
  yǒu
  qíng
   

  • yuán

   shí
   nián
    

   zuǒ
   qiān
   jiǔ
   jiāng
   jùn


    
   míng
   nián
   qiū
    
   sòng

   pén

   kǒu
    
   wén
   zhōu
   zhōng

   tán


   zhě
    
   tīng

   yīn
    
   zhēng
   zhēng
   rán
   yǒu
   jīng

   shēng
    
   wèn

   rén
    
   běn
   cháng
   ān
   chāng

    
   cháng
   xué
    
   cáo
   èr
   shàn
   cái
    
   nián
   zhǎng

   shuāi
    
   wěi
   shēn
   wéi

   rén

    
   suì
   mìng
   jiǔ
    
   shǐ
   使
   kuài
   tán
   shù

    


   mǐn
   rán
    


   shào
   xiǎo
   shí
   huān

   shì
    
   jīn
   piāo
   lún
   qiáo
   cuì
    
   zhuǎn


   jiāng

   jiān
    

   chū
   guān
   èr
   nián
    
   tián
   rán

   ān
    
   gǎn

   rén
   yán
    
   shì

   shǐ
   jué
   yǒu
   qiān
   zhé

    
   yīn
   wéi
   cháng

    


   zèng
   zhī
    
   fán
   liù
   bǎi

   shí
   liù
   yán
    
   mìng
   yuē
    


   xíng
    
    


  • xián
   cáo
   cáo    
   xiǎo
   xián
   qiè
   qiè    

  • xún
   yáng
   jiāng
   tóu

   sòng

    
   fēng


   huā
   qiū


    

  • xún
   yáng   yīn
   yuè
    
   zhōng
   suì

   wén

   zhú
   shēng
    

  • shāng
   rén
   zhòng

   qīng
   bié

    
   qián
   yuè

   liáng
   mǎi
   chá

    

  • zuì

   chéng
   huān
   cǎn
   jiāng
   bié
    
   bié
   shí
   máng
   máng
   jiāng
   jìn
   yuè
    

  • qīng
   lǒng
   màn
   niǎn


   tiǎo
    
   chū
   wéi
    

   cháng
    
   hòu
    
   liù
   yāo
    

  • jīn
   nián
   huān
   xiào

   míng
   nián
    
   qiū
   yuè
   chūn
   fēng
   děng
   xián

      • gèng
   zuò
   tán


    
   wèi
   jūn
   fān
   zuò
    


   xíng
    
    

  • xiàng
   qián
   shēng
    
   mǎn
   zuò
   chóng
   wén
   jiē
   yǎn

      • céng
   jiào
   shàn
   cái

    
   zhuāng
   chéng
   měi
   bèi
   qiū
   niáng

    

  • yín
   píng
   zhà

   shuǐ
   jiāng
   bèng
    
   tiě


   chū
   dāo
   qiāng
   míng
    

  • zuò
   zhōng

   xià
   shuí
   zuì
   duō
    
   jiāng
   zhōu


   qīng
   shān
   shī
   湿
    


琵琶行创作背景

唐宪宗元和十年,我被贬为九江郡司马。第二年秋季的一天,在湓浦口为朋友送行,夜里听到船上有人弹琵琶。听那声音,铮铮铿铿有京都流行的声韵。探问这个人,原来是长安的歌女,曾经向穆、曹两位琵琶大师学艺。后来年纪大了,红颜退尽,嫁给商人为妻。于是命人摆酒叫她畅快地弹几曲。她弹完后,有些闷闷不乐的样子,自己说起了少年时欢乐之事,而今漂泊沉沦,形容憔悴,在江湖之间辗转流浪。我离京调外任职两年来,随遇而安,自得其乐,而今被这个人的话所感触,这天夜里才有被降职的感觉。于是撰写一首长诗赠送给她,共六百一十六字,题为《琵琶行》。

琵琶行译文及注释

夜晚我到浔阳江头送别客人,枫树、 芦荻被秋风吹得发出飒飒声响。
我和客人下马在船上饯别设宴,举起酒杯想要饮酒却无助兴的音乐。
酒喝得不痛快更伤心将要分别,临别时茫茫江水中浸着一轮冷月。
忽然听见江面传来阵阵琵琶声;我忘却了回归客人也不想动身。
寻着声源轻声询问弹琵琶的是谁?琵琶停了许久却迟迟不语。
我们移船靠近邀请她出来相见,叫下人添酒回灯重新摆起酒宴。
千呼万唤她才缓缓地走出来,用怀里抱着的琵琶半遮着脸面。
她转紧琴轴拨动琴弦试弹了几声,还没弹成曲调却先有了感情。
弦弦凄楚悲切声音隐含着沉思,似乎在诉说着她一生的不如意。
她低眉随手慢慢地连续弹奏,尽情地倾诉心底无限的伤心事。
轻轻地拢,慢慢地捻,又抹又挑,初弹《霓裳羽衣曲》接着再弹《六幺》。
大弦声音沉重抑扬如暴风骤雨,小弦细促轻幽、急切细碎,如人窃窃私语。
嘈嘈声切切声互为交错地弹奏,就像大大小小的珍珠一颗颗掉落玉盘。
一会儿像黄鹂在花下啼鸣婉转流利,一会儿又像泉水在冰下流动滞涩不畅。
好像冰泉冷涩琵琶声开始凝结,凝结而不通畅声音渐渐地中断。
像另有一种愁思幽恨暗暗滋生,此时声音暂歇却比有声更动人。
突然,琵琶之音陡然高昂,似银瓶炸裂,水浆奔迸;又像杀出一队铁骑,刀枪齐鸣。
一曲终了拨子从弦索中间划过,四弦一声轰鸣好像撕裂了布帛。
东面和西面的画舫和游船都静悄悄的,只看见江心之中映着的秋月泛着白光。
她沉吟着收起拨片插在琴弦中;然后整理一下衣服起身站立,收敛(深思时悲愤幽怨的)面部表情。
她说她本是京城负有盛名的歌女,老家住在长安城东南的虾蟆陵。
十三岁就已学会弹奏琵琶技艺,名字登记在教坊乐团的第一部里。
每曲弹罢都令艺术大师们叹服,每次妆成都被同行歌伎们嫉妒。
京城的富贵子弟争着给我赏赐,每当一曲弹罢,不知要给多少彩绸。
钿头银篦打节拍常常断裂粉碎,红色罗裙被酒渍染污也不后悔。
年复一年都在欢笑打闹中度过,秋去春来美好的时光白白消磨。
教坊的兄弟参军去了,当家的阿姨也死了,暮去朝来我也年老色衰。
门前车马减少光顾者落落稀稀,自己的年岁大了我只得嫁给商人为妻。
商人只重营利,对离别看得很轻淡,上个月他到浮梁买茶办货去了。
他去了留下我在江口孤守空船,绕船的月光白得像霜,江水也那么寒冷。
更深夜阑常常梦到少年时作乐狂欢,梦中哭醒涕泪纵横污损了粉颜。
我听了琵琶声早已摇头叹息,又听到她这番诉说更加歔欷。
同样都是天涯沦落的可怜人,今日相逢何必问是否曾经相识!
自从去年我离开繁华长安京城,被贬居住在浔阳江畔便一直卧病。
浔阳这地方荒凉偏僻没有音乐,一年到头也听不见管弦奏鸣。
居住在湓江附近,低洼潮湿,院子周围,尽长些黄芦苦竹。
在这里早晚能听到的是什么呢?尽是杜鹃猿猴那些悲凄的哀鸣。
春江花朝秋江月夜那样好光景,也无可奈何常常取酒独酌独饮。
难道这里就没有山歌和村笛吗?只是那音调嘶哑粗涩实在难听。
今晚上听了你用琵琶弹奏的乐曲,像听了天上的仙乐,耳朵也顿时清明。
请你不要推辞坐下来再弹一曲,我要为你创作一首新诗《琵琶行》。
被我的话所感动她站立了好久,回身坐下再转紧琴弦拨出急声。
凄凄切切不似刚才奏过的单调,在座的人重听都掩面哭泣不停。
要问在座之中谁流的眼泪最多?江州司马的青衫已被泪水浸湿!

注释
予:同“余”,我。
左迁:贬官,降职。古以左为卑,故称“左迁”。
明年:第二年。
铮铮:形容金属、玉器等相击声。
京都声:指唐代京城流行的乐曲声调。
倡女:歌女。倡,古时歌舞艺人。
善才:当时对琵琶师或曲师的通称。是“能手”的意思。
委身:托身,这里指嫁的意思。
为:做。
贾(gǔ)人:商人。
命酒:叫(手下人)摆酒。
快:畅快。
悯然:忧郁的样子。
漂沦:漂泊沦落。
出官:(京官)外调。
恬然:淡泊宁静的样子。
迁谪:贬官降职或流放。
为:创作。
长句:指七言诗。
歌:作歌。
凡:总共。
言:字。
命:命名,题名。
浔阳江:万里长江流经江西省九江市北的一段,因九江古称浔阳,所以又名浔阳江。
瑟瑟:形容枫树、 芦荻被秋风吹动的声音。
主人:诗人自指。
回灯:重新拨亮灯光。回:再。
转轴拨弦:拧转弦轴,拨动弦丝。这里指调弦校音。
掩抑:掩蔽,遏抑。
思:悲伤。
信手:随手。
续续弹:连续弹奏。
拢:扣弦。捻:揉弦的动作。抹:顺手下拨。挑:反手回拨的动作。
《霓裳》:即《霓裳羽衣曲》,本为西域乐舞,唐开元年间西凉节度使杨敬述依曲创声后流入中原。
《六幺》:大曲名,又叫《乐世》《绿腰》《录要》,为歌舞曲。
大弦:指最粗的弦。
嘈嘈:声音沉重抑扬。
小弦:指最细的弦。
切切:细促轻幽,急切细碎。
间关:莺语流滑叫“间关”。鸟鸣声。
幽咽:遏塞不畅状。
冰下难:泉流冰下阻塞难通,形容乐声由流畅变为冷涩。
凝绝:凝滞。
迸:溅射。
曲终:乐曲结束。
拨:弹奏弦乐时所用的拨工具。
当心画:用拨子在琵琶的中部划过四弦,是一曲结束时经常用到的右手手法。
舫:船。
敛容:收敛(深思时悲愤深怨的)面部表情。
虾(há)蟆陵:在长安城东南,曲江附近,是当时有名的游乐地区。
教坊:唐代官办管领音乐杂技、教练歌舞的机关。
秋娘:唐时歌舞妓常用的名字。
五陵:在长安城外,汉代五个皇帝的陵墓。
缠头:用锦帛之类的财物送给歌舞妓女。
绡:精细轻美的丝织品。
钿(diàn)头银篦(bì):此指镶嵌着花钿的篦形发饰。
击节:打拍子。
颜色故:容貌衰老。
浮梁:古县名,唐属饶州。在今江西省景德镇市,盛产茶叶。
去来:走了以后。
梦啼妆泪:梦中啼哭,匀过脂粉的脸上带着泪痕。
阑干:纵横散乱的样子。
重:重新,重又之意。
唧唧:叹声。
呕哑嘲哳:形容声音噪杂。
琵琶语:琵琶声,琵琶所弹奏的乐曲。
暂:突然。
却坐:退回到原处。
促弦:把弦拧得更紧。
转:更加,越发。
向前声:刚才奏过的单调。
掩泣:掩面哭泣。
青衫:唐朝八品、九品文官的服色。白居易当时的官阶是将侍郎,从九品,所以服青衫。


本文由【文学】栏目发布,感谢您对:荣朗知识科普网 的认可,文章《白居易《琵琶行》拼音版原文及翻译注释》版权归原作者所有,本站为非盈利网站,内容仅供学习参考,若有侵权请联系QQ:853616368

footer